B1
B2
B22
B3
B4
B5
B6
baby

Pro veškeré dodávané výrobky zajišťujeme kvalitní servis a to jak našimi kvalifikovanými techniky tak i prostřednictvím smluvních servisních organizací.
Zaručujeme dostupnost náhradních dílů za příznivé ceny a garantujeme jejich dodávky po dobu minimálně 10 let od ukončení výroby.
Periodické bezpečnostní technické kontroly PBTK našich výrobků zajišťujeme dle požadavků ČSN EN minimálně 1 x ročně, zákazník obdrží protokol o provedené kontrole jednotlivé přístroje jsou označeny etiketou se záznamem o příští kontrole.