B1
B2
B22
B3
B4
B5
B6
baby

Tento resuscitátor umožňuje přesně řízenou resuscitaci novorozenců a kojenců až do hmotnosti cca 10 kg na porodních sálech, JIRP a lůžkových odděleních. Je vhodný pro ventilaci maskou i kanylou. Během resuscitace je udržován nastavený PEEP. Ventilační tlak lze sledovat na zabudovaném manometru.

Resuscitátor se připojuje ke zdroji medicinálního plynu přes regulátor průtoku. Průtok napájecího plynu se nastavuje 5-15 l/min podle hmotnosti pacienta a ev. požadovaného insp. tlaku. Resuscitátor může být napájen kyslíkem nebo kyslíkem a vzduchem přiváděnými přes samostatné průtokoměry nebo může být předřazen směšovač kyslík-vzduch. Směšovač kyslík-vzduch opatřený průtokoměrem se dodává jako příslušenství. Vstupní tlaky plynů pro směšovač musí být v rozsahu 200-500 kPa.
Na resuscitátoru se nastavují nezávisle maximální inspirační tlak a bezpečnostní limit maximálního tlaku. Tlak PEEP se řídí regulací úniku plynu z T-kusu, na který se nasazuje dýchací maska nebo kanyla. Existují rovněž T-kusy s pevně nastavenou hodnotou PEEP. Přikládáním a uvolňováním prstu na výstup regulačního ventilu na T-kusu se přepíná mezi inspirací a exspirací. Rozsah PEEP je cca 1-9 mbar, rozsah maximálního inspiračního tlaku (PIP) je cca 5-70 mbar.

 

neopuff  neopuff 2

 

Srovnání průběhů tlaku

při použití resuscitátoru Neopuff (červený) a samorozpínacího vaku (modrý)

 

Neopuff-obr34