B1
B2
B22
B3
B4
B5
B6
baby

Vyhřívaná podložka je doplňkový lokální zdroj tepla pro řešení hypotermických stavů pacientů. Unifikovaná konstrukce přístroje umožňuje využití téměř ve všech oblastech zdravotnictví, JIRP, chirurgická odd., operační sály, ARO, gynekologie, interní, porodní, dětská a novorozenecká oddělení.

Základními funkčními částmi jsou elektronický regulátor teploty a podložka pacienta.
Regulátor udržuje teplotu dle požadovaných parametrů a trvale diagnostikuje parametry obvodů.

Vyhřívaná podložka se zabudovaným výhřevným systémem, sadou teplotních senzorů a tepelnou mechanickou pojistkou se pomocí plastového konektoru s pojistnou maticí propojí s regulátorem.

Nízké napájecí napětí podložky 24V zaručuje vysokou provozní bezpečnost.

Ovládání regulátoru je uživatelsky velmi přívětivé - pomocí dotykového displeje. Na displeji se nastavuje požadovaná provozní teplota. Obsluha je informována o aktuální teplotě vyhřívané podložky a dále o provozním stavu. Překročení nastavené teploty, případná porucha regulace je opticky i akusticky signalizována. V tomto případě vždy dojde k automatickému odpojení vyhřívání. Nemůže tedy dojít k nekontrolovanému zvýšení teploty a poškození pacienta. Menu na dotykovém displeji nabízí zobrazení i servisních informací a identifikaci typu používané podložky.

hm13 web

Technické údaje:

Přístroj: třída č. II
Příkon: max 80 W
Teplotní rozsah: 30 - 39°C
Hmotnost regulátoru: 2 kg
Rozměry výhřevných matrací: 350 x 500 mm, 500 x 800 mm, 650 x 800 mm, 500 x 1200 mm
Napájecí napětí:  230V/24V/50Hz